Mūžiglītība

Atpakaļ
24.05.2019

Sākusies pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem

27. maijā sākusies ceturtā pieteikšanās kārta mācībām pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". Šoreiz strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs. Pieteikšanās ilgs līdz 28. jūnijam.

Šoreiz interesenti varēs pieteikties tikai elektroniskā veidā – tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.

Personu iesniegumu pieņemšana klātienē izglītības iestādē vai iesniegumu pieņemšana izglītības iestādē, kas iesūtīti, izmantojot e-pastu, nav iespējama.

Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties klātienē (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments):

  • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769;

  • kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama macibaspieaugusajiem.lv.

Grupu komplektēšanu un mācības ceturtajā kārtā plānots uzsākt jūlijā/ augustā. Par precīziem mācību norises datumiem informācija sekos pēc pieteikšanās noslēguma

 

Projekta 4. kārtā Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvās apgūt šādas neformālās izglītības programmas:

 

Mācību noslēgumā tiks izsniegtas apliecības par neformālās izglītības apgūšanu.

Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš vēl nav paaugstinājis profesionālo kompetenci šajā projektā, jo izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem ikviens nodarbinātais var vienu reizi. Mācībām var pieteikties arī tie pieaugušie no 25 gadu vecuma, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits: sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);

  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;

  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Projekta ceturtajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv un viaa.gov.lv

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas kontaktpersona:

Ieva Lika

Lielā iela 14, 428. telpa (4.stāvs)

tālr. 20234301, e-pasts: ieva.lika@liepu.lv

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001