Mūžiglītība

Atpakaļ
25.03.2019

Vēl var pieteikties maksas programmai “Datorika”

Līdz 10. aprīlim interesentiem ir iespēja pieteikties maksas programmai “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas.

Pieteikšanās, aizpildot pieteikumu anketu:

https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

Pieteikuma anketā jāizvēlas: Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmas >> “Datorika”  (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas (maksas grupa) – Liepāja.

Programmas mērķauditorija: vispārējās izglītības pedagogi, kuri ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".

Dalības maksa: EUR: 485.

Kursu norises vieta: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.

Norises laiks: pirmā tikšanās paredzēta 12. aprīlī, nodarbību grafiks tiks precizēts pēc grupas nokomplektēšanas.

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti par tiesībām mācīt datoriku vispārējās pamatizglītības pakāpē.

Plašāka informācija par programmu šeit:

Datorika, 240 stundas

Kontaktpersona: Ieva Lika, e-pasts: ieva.lika@liepu.lv