Mūžiglītība

Atpakaļ
05.03.2019

“Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē” (72 stundas) nodarbību grafiks

Liepāja (29.03.2019. – 29.06.2019.)

 

Datums

Laiks

Tēma

Lektors

 

29.03.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Valodas attīstības traucējumu un izziņas darbības attīstības savstarpējā saistība

 

 

Gundega Tomele

 

30.03.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Pedagoģiskā procesa plānošana, organizācija un novērtēšana speciālajā pirmsskolas izglītībā

 

 

Inese Stepko

 

26.04.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

Individuālo speciālo vajadzību respektēšana pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskajā procesā

 

 

Zane Tumševica

 

27.04.,

sestdiena

 

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Speciālo izglītības programmu būtība un nepieciešamība

 

 

Dina Bethere

 

24.05.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Attīstības traucējumu agrīnā medicīniskā diagnostika

 

 

Vita Kadiķe

 

25.05.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Izziņas darbības traucējumu novērtējums speciālajā psiholoģijā

 

 

Ērika Gintere

 

28.06.,

piektdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Garīgās attīstības traucējumu atpazīšana pedagoģiskajā procesā

 

 

Irita

Kovaļska

 

29.06.,

sestdiena

 

10.00 -13.15

14.00- 17.30

 

Montesori pedagoģija un tās pielietojums speciālajā pirmsskolas izglītībā

 

 

Gundega Tomele

 

Lekciju laiki un pārtraukumi var tikt mainīti un organizēti pēc abpusējas lektoru un klausītāju vienošanās.

 

 

Pieteikšanās līdz 18.03., aizpildot anketu šeit   

https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

Jautājumu gadījumā rakstiet e-pastu:  maija.freimane@liepu.lv