Mūžiglītība

Atpakaļ
04.10.2018

Aktuālā informācija par valsts finansēto B programmu “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas.

2018. gada 2.oktobrī noslēdzās grupu komplektācija un dalībnieku saraksta saskaņošana ar Izglītības un zinātnes ministriju valsts finansētai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmai “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas.

 

Šajā gadā kopējās valsts finansētās mācību vietas ir 64. Tika nokomplektētas 4 grupas, no kurām: 2 grupas Rīgā, 1 Ventspilī un 1 Rēzeknē. 

 

Tā kā kopumā šīs B programmas mācībām tika saņemti 202 pieteikumi, kas ir vairāk nekā pieejamās mācību vietas, tad līdz 5.oktobrim Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa informēs elektroniski pedagogus, kas nav iekļauti mācību grupās.

 

B programma “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma “Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvei” (iepirkuma identifikācijas numurs: IZM 2018/12) ietvaros.

 

Kontaktpersona: Līga Apenīte, tālr. 20234301, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv