Mūžiglītība

Atpakaļ
11.09.2018

Noslēgusies pieteikšanās valsts finansētai B programmai “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas.

10.septembrī noslēdzās pieteikšanās valsts finansētai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmai “Datorika” (vispārējās pamatizglītībaspakāpe), 240 stundas. Kopumā mācībām tika saņemti 202 pieteikumi. 

 

Pašreiz pieteikumi tiek izskatīti, lai saskaņotu tos ar Izglītības un zinātnes ministriju. Par iekļaušanu/ neiekļaušanu grupā, norises vietu un nodarbību datumiem informēsim katru pedagogu personīgi.


2018.gadā B programma “Datorikā” 240 stundu apjomā būs veidota par pamatu ņemot 2015. gadā Liepājas Universitātes izstrādāto pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmu “Datorika” pamatizglītības skolotājiem, ievērojot 2018. gada Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma prasības - programmai palielinot kursu dalībnieku patstāvīgā darba īpatsvaru, papildinot nodarbību tēmas ar mācību metodikas lietpratībā (kompetencēs) balstītā izglītībā jautājumiem, kā arī iekļaujot programmā lietpratību datorikā attīstošu projektu izstrādi.


Kontaktpersona: Līga Apenīte, tālr. 20234301, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv