Mūžiglītība

Atpakaļ
12.04.2018

Tikai līdz 16.aprīlim (ieskaitot) var pieteikties Liepājas Universitātes neformālās izglītības programmai “Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati” no ES fonda projekta līdzekļiem!

Mācību vietas: Liepāja, Talsi, Kuldīga, Aizpute

Mācību sākums: 2018. gada jūnijs

 

Programmas mērķauditorija: strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem (arī strādājoši pensionāri vai jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērnu kopšanas atvaļinājumā) ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk.: pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību). Potenciālajiem programmas dalībniekiem nav nepieciešamas iepriekšējas priekšzināšanas par piedāvāto tematiku.

!!! Konkursa gadījumā tiks ievērotas konkrētā projektā minētās priekšrocības.

 

Dalībnieka līdzmaksājums: 36 EUR jeb 10% no programmas izmaksām (līdzmaksājumu var segt arī darbinieka darba devējs), pārējās programmas izmaksas (90% apmērā) tiek segtas no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas.

 

Papildus informāciju par programmu skat. šeit: https://www.liepu.lv/uploads/files/NIP%20Datorprogrammas%20interjera%20noformējumam%20pamati.pdf

 

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas kontaktpersona:

Līga Apenīte

Lielā iela 14, 428. telpa (4.stāvs)

tālr. 20234301, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv.

 

Sīkāka informāciju par ES fondu projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001: www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001