Mūžiglītība

Atpakaļ
08.03.2018

Aicina apgūt neformālās izglītības programmu “Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati”

ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietveros Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā iespēju apgūt neformālo izglītības programmu “Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati”

 

Neformālās izglītības programmas “Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati” 80 akadēmisko stundu apmērā apguvei varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk.: pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību) un bez iepriekšējām priekšzināšanām par piedāvāto tematiku. ESF projekta ietvaros Liepājas Universitāte šo neformālo izglītības programmu piedāvās apgūt 4 Kurzemes pašvaldībās – Kuldīgā, Aizputē, Liepājā, kā arī Talsos.

 

Programmas nodarbības vadīs divas lektores: Ilva Magazeina, kas ir arī šīs programmas vadītāja, un Guna Bierande Bierena. Ilva Magazeina ir Liepājas Universitātes lektore, kas studiju programmās „Dizains“ un „Jauno mediju māksla“ vada datorgrafikas nodarbības. Lektore Guna Bierande Bierena strādā SIA „RIPO fabrika“ par vizuālās reklāmas dizaineri. Dizainerei ir pieredze mājokļa labiekārtošanā.

 

Programmas vadītāja Ilva Magazeina stāsta: “Interjera datorizēta projektēšana ir laba izvēle tiem, kas vēlas nodrošināt savu nākotni ar radošu un ienesīgu darbu, apvienojot to ar savu māksliniecisko interešu attīstību un pilnveidošanu. Programma “Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati” ietver šādas pamattēmas: racionālu un funkcionālu interjeru projektēšanas pamati; specializētās projektēšanas datorprogrammas SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw; interjera 2D un 3D projektēšanas un veidošanas principi datorprogrammās un interjera projekta skatu vizualizācijas. Programmas apguves rezultātā paredzēts, ka tās apguves rezultātā tiek iegūtas pamatzināšanas un pamatprasmes par attiecīgo tēmu.”

 

Projekta ietvaros strādājošiem un pašnodarbinātiem līdzmaksājums par neformālās izglītības programmas “Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati” apguvi būs 36 Euro, pārējās programmas izmaksas sedz ESF projekts un valsts. Trūcīgajiem un mazturīgajiem šie kursi būs bezmaksas, šiem dalībniekiem ir iespēja iegūt arī finansējumu transporta izdevumiem, ja mācību vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no mācību dalībnieka deklarētās dzīvesvietas vai darba vietas.

 

Pieteikšanās programmai projekta ietvaros būs no 12. marta līdz 16.aprīlim (ieskaitot). Pēc pieteikšanās divu mēnešu laikā iedzīvotāji saņems mācību apstiprinājumu. Mācību grupu komplektēšana un mācības plānotas šī gada jūnijā.

 

Papildus informāciju par programmu skat. šeit 

 

!!! Tā kā mācību iespējas projekta laikā var izmantot tikai vienu reizi, aicinām pirms tam rūpīgi izvērtēt visas piedāvātās mācību programmas un izvēlēties sev pašu piemērotāko.

 

Vairāk informāciju par ESF projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001 skat. šeit: http://www.macibaspieaugusajiem.lv

 

Programma tiek finansēta no Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001.