Mūžiglītība

Atpakaļ
09.01.2018

“Metodes un metodiskie paņēmieni matemātikā sākumskolā” 6 ak. stundas, A programma

 

Norises laiks: 24.februāris

 

Programmas mērķauditorija: Sākumskolas skolotāji

 

Programmas īsa anotācija: Skolotājiem tiks piedāvātas idejas, mācīšanas metodes un metodiskie paņēmieniem matemātikā sākumskolā, lai kvalitatīvi, radoši un interesanti organizētu pedagoģisko darbību, izprotot katra skolēna individuālās vajadzības. Tiks akcentēta kustības pauzes nepieciešamība mācību procesā. Skolotājiem būs iespēja izveidot spēles, dažādas āra un praktiskās nodarbības matemātikas apguvei. Programmas vadītāja rosinās ieraudzīt citādu matemātiku.

 

Programmas vadītājs: Elita Laukalēja, Mg. Paed., Majoru vidusskolas skolotāja (sākumskola, matemātika pamatskolā)

 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

 

Dalības maksa: EUR 28,00. 

 

Pēc programmas sekmīgas apguves tiks izsniegta apliecība.

 

Pieteikšanās līdz 2018.gada 12.februārim, aizpildot anketu adresē  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv.