Mūžiglītība

Atpakaļ
12.12.2017

2018.gada 26.janvārī sāksies kursi “Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)” 72 stundas/TIP

Programmas mērķauditorija: Logopēdijas speciālisti (skolotāji logopēdi, logopēdi); audiologopēdi

 

Programmas īsa anotācija: programmas realizācija sniedz iespējas apgūt zināšanas par agrīnā vecumposma bērnu attīstības likumsakarībām, prasmi konstatēt traucējumus bērnu funkcionālajā attīstībā un pielietot mikrologopēdijas tehnoloģijas to novēršanai vai mazināšanai, sniedz praktiskus ieteikumus runas un valodas attīstības traucējumu korekcijas plānu izstrādē un realizācijā, kā arī izpratni par primārās, sekundārās un terciārās profilakses nozīmi.

 

Norises grafiks

 

Datums

Laiks

Tēma

Lektors

26.01.

14.00

16.00

18.00

Bērna psihomotorā attīstība pirmajā dzīves gadā. Smalkmotorikas, saskarsmes, valodas sapratnes, runas, redzes, dzirdes attīstība.

Zane Tumševica

 

27.01.

10.00

 

Bērna psihomotorā attīstība pirmajā dzīves gadā (turpinājums).

Zane Tumševica

12.00

14.00

Runas redzes, runas dzirdes attīstība, novērtēšanas metodes, stimulācija, korekcija pirmajā dzīves gadā.

Zane Tumševica

 

16.00

 

Biežākās ģenētiskās saslimšanas, kuras nosaka valodas attīstības traucējumus.

Zane Tumševica

 

28.01.

10.00

12.00

Artikulācijas aparāta, zīšanas, rīšanas refleksi (to veidošanās periods) košanas/košļāšanas novērtēšana, stimulācija, korekcijas/ kompensācijas iespējas. Preventīvie pasākumi.

Zane Tumševica

09.02.

14.00

16.00

18.00

Bērna valodas un runas novērtēšana, veidošana, attīstīšana otrajā un trešajā dzīves gadā.

Zane Tumševica

10.02.

10.00

12.00

14.00

Motorās kontroles teorija. Bērna kustību attīstība no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam, kustību attīstības novērtēšanas metodes no 0 – 3 gadiem.

Agnese Krētaine

16.00

Terapijas metodes kustību attīstīšanas veicināšanai un korekcijai no dzimšanas līdz 3 gadu vecumam.

Agnese Krētaine

11.02.

10.00

12.00

 

Bērna valodas un runas novērtēšana, veidošana, attīstīšana otrajā un trešajā dzīves gadā (turpinājums).

Zane Tumševica

09.03.

14.00

16.00

Valodas attīstības traucējumu neiroloģiskais aspekts: CNS attīstības periodi, cēloņi attīstības traucējumiem dažādos periodos, CNS organisku un funkcionālu bojājumu simptomātika. Algoritms diagnozes noteikšanai. Logopēda un neirologa praktiskā sadarbība.

Ilze Jostmane

18.00

Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika logopēdijā (MFAD metodes vispārīgs raksturojums).

Gundega Tomele

10.03.

10.00

12.00

14.00

16.00

Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika logopēdijā (MFAD pielietojums bērna runas un valodas novērtēšanā pirmajā, otrajā un trešajā dzīves gadā, izpētes rezultātu analīze, logopēda novērtēšanas ziņojums)

Gundega Tomele

11.03.

10.00

12.00

Priekšlaikus dzimuši bērni, attīstības īpatnības, riska faktori. Novērtēšanas īpatnības, stimulācija, korekcija/kompensācija.

Zane Tumševica

23.03.

14.00

16.00

Runas un valodas attīstības priekšnosacījumi (endogēnie un eksogēnie faktori, valodas attīstības multistrukturālais modelis).

Gundega Tomele

18.00

Runas un valodas traucējumu prevencija – prevencijas veidi (primārā, sekundārā, terciārā), to saturs un nozīme.

Gundega Tomele

24.03.

10.00

12.00

Neiroloģiskas izcelsmes runas traucējumi agrīna vecuma bērniem. Bērnu dizartrija un kognitīvi lingvistiskā attīstība.

Gundega Tomele

14.00

16.00

Masāžas tehnikas un to pielietojums logopēdijā. Hendlings. Pozicionēšana.

Zane Tumševica

25.03.

10.00

12.00

 

Noslēguma seminārs „Bērnu runas un valodas attīstības traucējumu korekcija agrīnajā vecumposmā: problēmas un risinājumi”

Gundega Tomele

Zane Tumševica

Lekciju laiki un satura pēctecība var tikt mainīta pēc abpusējas lektoru un klausītāju vienošanās.

 

Programmas vadītājs: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU lektore, profesionālās bakalaura studiju programmas “Logopēdija” direktore.

 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

 

Dalības maksa: Latvijas Logopēdu asociācijas biedriem EUR 160,00; pārējiem kursu dalībniekiem EUR 200,00. 

 

Pēc programmas sekmīgas apguves tiks izsniegta apliecība. 

 

 

Pieteikšanās līdz 2018.gada 15.janvārim , aizpildot anketu https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

Kontaktpersona: Maija, e-pasts: maija.freimane@liepu.lv.