Mūžiglītība

Atpakaļ
01.12.2017

Piedāvājam pedagogiem pieteikties maksas B programmai “PIRMĀ POSMA (1-6) DATORIKAS (INFORMĀTIKAS) SKOLOTĀJS” 160 stundas

Programmas mērķauditorija: sākumskolas skolotāji, kuriem ir otrā līmeņa profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un sākumskolas skolotāja kvalifikācija un elementārās prasmes darbā ar operētājsistēmu un tipiskām biroja lietotnēm.

 

Norises vieta: Liepāja.


Plānotais kursu sākums: 2018. gada 26. janvāris (piektdiena) plkst. 12:00.

Nākamie plānotie datumi: 27.01.2018. (sestdiena) un 28.01.2018. (svētdiena).

Pārējie norises datumi vēl tiks precizēti, bet pašreiz ir zināms, ka tie tiek plānoti piektdienās, sestdienās, svētdienās ar 1-2 nedēļu pārtraukumiem starp nodarbībām. Nodarbības tiek plānotas arī skolēnu pavasara brīvdienās (12.03.2018.-17.03.2018.). Kopējais klātienes nodarbību dienu skaits: ~ 17 dienas.

Papildus klātienes nodarbībām programmā ir plānota prakse, patstāvīgais darbs, studiju darbs e-vidē “Moodle”, vebināri.


 

Dalības maksa: 385 EUR.

Dalības maksu ir iespējams maksāt pa daļām:

1. maksājums: 49,35% no Līguma summas (EUR 190,00) samaksājot divu darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas;

2. maksājums: 25,97% no Līguma summas (EUR 100,00);

3. maksājums: 24,68% (EUR 95,00).

Ar katru kursu dalībnieku slēgsim līgumu par kursu apguvi.

Ir iespēja izrakstīt rēķinu iestādei, kas apmaksās Jūsu dalības maksu pilnā apmērā vai daļēji.

 

Programmas īsa anotācija: programma nodrošina zināšanas un prasmes algoritmikā un programmēšanā, t.sk., programmatūras izstrāde Lego Mindstorms robotiem, programmatūras izstrāde vizuālās programmēšanas vidē Scratch; pilnveido prasmes darbam ar biroja lietotnēm atbilstoši ECDL prasībām; sniedz ieskatu datorikas nozarē un jaunākajās tehnoloģijās; sniedz zināšanas datorikas (informātikas) mācību metodikā pamatskolā.


 

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek iegūts beztermiņa sertifikāts par tiesībām mācīt Datoriku (informātiku) 1.-6. klasei.


 

Nakšņošana. Kursu dalībniekiem ir iespēja nakšņot LiepU dienesta viesnīcā (Liepāja, Ganību iela 36/48). Cena par gultas vietu ir līdz 6,50 eiro diennaktī, t.sk. PVN. Pirms kursiem vajadzētu savlaicīgi rezervēt gultas vietu, rakstot pieprasījumu uz šo e-pastu (liga.apenite@liepu.lv).


 

Pieteikšanās līdz 22.01.2018., aizpildot anketuhttps://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

Kontaktpersona: Līga Apenīte, tālr.: 20234301, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv