Mūžiglītība

Atpakaļ
27.11.2017

Aicinām pedagogus pieteikties kursiem par samazinātu cenu!

Tikai piesakoties līdz 2017.gada beigām, piedāvājam pedagogiem kursus 2018.gadā par īpašu cenu.

Speciāli izstrādātas jaunas programmas – mazāk teorijas, vairāk prakses.

 

 

“Konflikti un to risināšanas ceļi mācību un audzināšanas procesā pamatskolā (5.-9.kl.)”, 8.ak. st.

 

Piesakoties līdz 2017.gada beigām, maksa –

23 EUR

Vēlāk – 30 EUR

Samaksa būs jāveic 2018.gadā, kad tiks nokomplektēta grupa.

 

Norises laiks: 2018.gada pavasaris. Datums tiks noteikts 2018.gada sākumā.

 

Ērika Baune: ”30 gadu pedagoģiskā darba pieredzē, strādājot ar pusaudžiem un jauniešiem, ir apstiprinājusies atziņa – ko gaidi, to arī sagaidīsi. Ja domāšu, ka nevienam jau neinteresē, kas šeit (stundā) notiek, tad tā arī būs! Bet mēs varam visu pavērst arī savādāk. Galvenais, lai bērni un viņu vecāki noticētu tam, ko mēs, skolotāji, darām un varam izdarīt!”

 

Programmas vadītājs : Ērika Baune, matemātikas skolotāja maģistrs, skolotāja no Limbažiem.

 

 

 

“Metodes un metodiskie paņēmieni matemātikā sākumskolā”

(6 stundas, A)

 

Piesakoties līdz 2017.gada beigām, maksa –

21 EUR

Vēlāk – 28 EUR

Samaksa būs jāveic 2018.gadā, kad tiks nokomplektēta grupa.

 

Norises laiks: 2018.gada pavasaris. Datums tiks noteikts 2018.gada sākumā.

 

Skolotājiem tiks piedāvātas idejas, mācīšanas metodes un metodiskie paņēmieniem matemātikā sākumskolā, lai kvalitatīvi, radoši un interesanti organizētu pedagoģisko darbību, izprotot katra skolēna individuālās vajadzības. Tiks akcentēta kustības pauzes nepieciešamība mācību procesā. Skolotājiem būs iespēja izveidot spēles, dažādas āra un praktiskās nodarbības matemātikas apguvei. Programmas vadītāja rosinās ieraudzīt citādu matemātiku.

 

Programmas vadītājs: Elita Laukalēja, Mg. Paed., Majoru vidusskolas skolotāja (sākumskola, matemātika pamatskolā)


 

Pašorganizēts mācību process (1.-6.kl.) (6 stundas, A) vai

Pašorganizēts mācību process (5.-9.kl.) (6 stundas, A)

 

Piesakoties līdz 2017.gada beigām, maksa par vienu programmu –

21 EUR

Vēlāk – 28 EUR

Samaksa būs jāveic 2018.gadā, kad tiks nokomplektēta grupa.

 

Norises laiks: 2018.gada pavasaris. Datums tiks noteikts 2018.gada sākumā.

 

Programma sevī ietver tematus par skolēnu pašefektivitāti ietekmējošajiem faktoriem, pašefektivitāti veicinošas mācību vides raksturojumu, atgriezeniskās saiknes sniegšanu skolēna izpratnes par mācību procesu ietekmējošajiem faktoriem veicināšanai, atgriezeniskās saiknes efektivitātes nosacījumiem, skolēna uzvedības modeļiem, ieradumiem mācību procesā, to saistību ar mācību sasniegumiem.

 

Programmas vadītājs: Vija Zēlerte, lektore, psiholoģijas maģistre (Mg.psych.)


 

Vairāk par programmām var lasīt šeit https://www.liepu.lv/lv/771/a-programmas


 

Pieteikšanās, aizpildot anketu https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Kontaktpersona: Maija, maija.freimane@liepu.lv