Mūžiglītība

Atpakaļ
30.07.2015

Ieteikumi augstākās izglītības iestādēm par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem - studentiem

Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācijas (LAKMA) un biedrības "Patvērums 'Drošā māja'"  realizētā Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem" (Granta līgums Nr. IF/2013/3/4) ietvaros apkopoto metodisko materiālu.

Kopējā dialoga veidošanai starp augstskolu un koledžu pedagoģisko un administratīvo personālu, trešo valstu valstspiederīgajiem – augstskolu studentiem un speciālistiem/ konsultantiem tika organizēta diskusija/kontaktbirža. 

Kā uzsvērts pētījumā „Latvijā studējošo saliedētības veicināšana un ārzemju studentu diskriminēšanas mazināšana”[1], kā viens no trijiem galvenajiem negatīvajiem aspektiem studijām Latvijā tiek minēta diskriminācija, tāpēc diskusijas/kontaktbiržas galvenais mērķis ir saprast katras iesaistītās  puses viedokli par esošo situāciju augstskolās un koledžās par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kā arī izstrādāt ieteikumus augstākās izglītības iestādēm par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem-studentiem.

Diskusija/kontaktbirža ļaus apzināt studentu motivāciju mācīties Latvijas augstskolās, grūtības saistībā ar studijām, ar sadzīvi,  ar vīzu un citu dokumentu kārtošanu, ar darba iegūšanu, latviešu valodas apgūšanu un citiem faktoriem. Savukārt pedagoģiskais un administratīvais personāls sadzirdēs trešo valstu studentu ikdienas grūtības un izvērtēs iespējas nodrošināt regulāru atbalstu definēto situāciju risināšanā. Pārzinot sistēmas trūkumus, varēs noteikt visu pušu tiesības un atbildības – studenti zinās, kad var saņemt (piemēram, krīzes situācijas) un kādos jautājumos (piemēram, latviešu valodas apgūšanas iespējas, kopmītnes un īres dzīvokļi u.c.) var tikt nodrošināts atbalsts no augstskolu puses, savukārt, augstskolu pārstāvji būs informēti par situācijām, kādas ikdienā nākas risināt trešo valstu studentiem, organizējot savu izglītošanos Latvijā.Apkopojot diskusijā/kontaktbiržā dzirdēto, tiks izstrādāti metodiskie ieteikumi augstskolām un koledžām darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, attīstot atbalsta sistēmu studentiem – trešo valstu valstspiederīgajiem.

Metodiskie ieteikumi piedāvās aktuālo teorētisku apkopojumu par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā, sniegs padomus un ieteikumus, kas palīdzēs augstāko izglītības iestāžu akadēmiskajam un administratīvajam personālam labāk saprast ārvalstu studentu vajadzības, lai studenti justos pieņemti un piederīgi, iegūstot izglītību Latvijā.

 

Bukletu skatīt šeit.