Projekti

Atpakaļ
07.12.2009

Liepājas Universitāte saņem nepilnus 700 tūkstošu latu zinātniskajai pētniecībai

 

2. decembrī tika parakstīts līgums projektam „Matemātiskās fizikas tiešo un inverso problēmu efektīvu analītisku un skaitlisku metožu izstrādes materiālzinātņu, vides un ekonomikas pētījumos”. Tādējādi līdz 2013. gadam Liepājas Universitātes Matemātikas un informācijas tehnoloģiju institūta (LiepU MZITI) pētniecības attīstībai tiks nodrošināts finansējums 687 825 LVL apmērā.
 
Projekta partneris ir Rīgas Tehniskā Universitāte un tas tiek finansēts no ESF 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, kuras mērķis ir veicināt papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot jaunas zinātniskās grupas un sadarbību ar augstskolām, pētniecības centriem un uzņēmumiem.
 
„Projektā tiks pētītas sešas patstāvīgas problēmas. No netriviālām matemātiskās fizikas, materiālzinātnes, seismiskās ģeofizikas, kā apkārtējas vides sfēra ar sarežģītu organizēto struktūru un sarežģītiem procesiem, matemātiskās ekonomikas un matemātiskās programmēšanas jomām. Tiks izstrādātas specializētas skaitliskas metodes un programmu produkti definēto problēmu realizācijai. Projekts veltīts efektīvu skaitlisko metožu un paralēlo rēķinu programmu kodu izstrādei, materiālzinātņu, vides un ekonomikas nestacionāro procesu modeļu aprēķiniem,” stāsta MZITI vadītājs profesors Jānis Rimšāns.  Projektā tiek nodrošinātas 11 darba vietas zinātnei piesaistītajiem zinātniekiem.
 
„Laikā, kad sarūk daudzi pētniecības finansējuma avoti, šī projekta finansējums LiepU ir ļoti svarīgs, jo dos iespēju MZITI īstenot daļu plānoto starpnozaru pētījumu. Jāsaka, ka šis un vēl citu programmu finansējums dod būtisku impulsu zinātnes attīstībai Liepājā. Tādējādi mēs soli pa solim pietuvināmies stratēģiskam mērķim kļūt par vienu Eiropas līmeņa zinātnes centriem,” uzsver LiepU prorektore Ieva Ozola.