Projekti

Atpakaļ
06.03.2009

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina projektu konkursu

Dienas kārtība

15.00 – 15.20         Latvijas iespējas 7.Ietvara programmā
Arnolds Ūbelis, Nacionālais kontaktpunkts

15.20 – 15.40        7.Ietvara programma mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
Juris Balodis, Nacionālais kontaktpunkts

15.40 – 16.00          7.Ietvara programmas stipendijas zinātnieku un rūpniecības sadarbībai
Ligita Liepiņa, Nacionālais kontaktpunkts

16.00 – 16.30    EUREKA  un EUROSTARS programmas 
Ilze Beverte, Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas                             programmu centrs
    
     16.30 – 17.15         Jautājumi un individuālas konsultācijas 
                                   (tajā skaitā par projektu finanšu jautājumiem)