Projekti

Atpakaļ
10.04.2012

Izglītības projektu konkurss

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde ir izsludinājusi izglītības projektu konkursu. Projektu konkursa mērķis ir noteikt Liepājas pilsētai piemērotākos un atbilstošākos izglītības projektus, kas veicinātu izglītības procesu attīstību un paaugstinātu izglītības kapacitāti Liepājā, veicinātu jaunrades procesus, uzlabotu un attīstītu starpinstitūciju sadarbību, inovatīvu un starpnozaru projektu realizāciju, veicinātu izglītības norišu daudzveidību un kvalitāti.

Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Liepājā vai kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums pilsētai.

Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2012. gada 18. aprīlim.

Detalizētāku informāciju par projektu konkursu atradīsiet šeit: http://www.lip.lv/a627/aktualitates/liepaja-izsludinats-izglitibas-projektu-/