Projekti

Atpakaļ
30.01.2012

ABLV Charitable Foundation ir izsludinājis grantu programmu "Laikmetīgās mākslas izstādes 2012. gadā"

ABLV Charitable Foundation ir izsludinājis grantu programmu "Laikmetīgās mākslas izstādes 2012. gadā".

Mērķis – veicināt laikmetīgās mākslas attīstību, atbalstot nacionāla mēroga sabiedriski nozīmīgas laikmetīgās mākslas izstādes, tādējādi sekmējot sabiedrības informētību, izpratni un pieejamību mākslas norisēm Latvijā. Pieejamais finansējums – LVL 13500,-.


Grantu var izlietot mākslas izstāžu sagatavošanai, to publicitātei, jaunu mākslas darbu radīšanai, katalogu un cita veida dokumentācijas sagatavošanai un izdošanai, izglītojošu pasākumu organizēšanai.


Pieteikumus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, muzeji un citas valsts institūcijas, pašvaldības un to iestādes. Pieteikumus var iesniegt jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2012. gada 1.oktobrim. Projektu pieteikumā aktivitātes var plānot ne agrāk kā no 2012.gada 1. marta.


Projekta pieteikuma forma un budžeta forma tiks nosūtīta uz pieteicēja e-pastu pēc Projekta idejas pieteikuma izvērtēšanas un apstiprināšanas.


Informācijas avots: http://www.ablvfoundation.org/grantu-programma-laikmetigas-makslas-izstades-2012-gada