Projekti

Atpakaļ
23.01.2009

Liepājas Universitāte saņem atbalstu vairāku kultūras projektu īstenošanai

Liepājas Universitāte ir saņēmusi Liepājas Kultūras pārvaldes atbalstu vairāku mazo projektu īstenošanai par kopējo summu 1224 Ls. Visvairāk projektu pieteikumus iesniedza studiju programmas „Jauno mediju māksla” studenti, saņemot atbalstu projektiem „Eksperimentālo filmu un video programma”, „Interaktīvs kalendārs 2009. gadam jauno mediju mākslas studiju programmas atbalstam”, „LiepU Jauno mediju mākslas 2. kursa studentu foto izstāde „pa kreisi no labās…””.
Atbalstu Ls 400 apmērā saņēmis arī projekts „Kūrmājas lasījumi”.