Projekti

Atpakaļ
16.01.2012

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”

Līdz 1. februārim mākslinieku rezidenču centriem ir iespējams pieteikties finansējumam no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra”, lai varētu uzaicināt pie sevis profesionālus māksliniekus un citu radošo profesiju pārstāvjus no Ziemeļu un Baltijas valstu reģiona. 

Finansiālais atbalsts, uz kuru rezidences var pieteikties, paredzēts to izdevumu segšanai, kas tieši saistīti ar izvēlēto uzaicināmo  mākslinieku izmaksām. Rezidences var aicināt 2-4 māksliniekus vai nelielu mākslinieku grupu uz laika periodu līdz 2 mēnešiem. Izvēlētajiem māksliniekiem jābūt no kādas Ziemeļu vai Baltijas valsts, bet ne no tās pašas valsts, kurā atrodas rezidence. 

Detālāka informācija: http://www.norden.lv/lv/news/news2/580