Projekti

Atpakaļ
23.08.2011

Izsludināts konkurss Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmā

 

Igaunijas – Latvijas programma līdz 14.oktobrim ir izsludinājusi projektu konkursa 3.kārtu Igaunijas un Latvijas sadarbības projektiem programmas 3. atbalsta prioritātē(nelieli kopienu sadarbības projekti). 

Programmas 3. prioritātē ir divi atbalsta virzieni (programmas ietvaros netiek atbalstīti projekti sporta jomā):
3.1. Vides uzlabošana aktīvām un ilgtspējīgām kopienām;
3.2. Vietēja mēroga kopīgu aktivitāšu veicināšana.

Igaunijas – Latvijas programma atbalsta pārrobežu sadarbības projektus starp Igaunijas un Latvijas partneriem Programmas teritorijā (Kurzeme, Vidzeme, Rīga un Pierīga Latvijā un Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi un Võru apgabali Igaunijā).
Uz Programmas atbalstu var pretendēt projekti, kuros sadarbojas organizācijas vai privātās kompānijas no abām valstīm (vismaz pa vienai no katras valsts) un ir skaidri redzama nepieciešamība pēc pārrobežu sadarbības.

ERAF finansējums vienam projektam var būt no 20 000 EUR līdz 150 000 EUR.
Programmas finansējums netiek piešķirts avansā, bet tiek atgūts pa daļām. Apstiprinātie projekti iesniedz atskaites pa 3 vai 6 mēnešu atskaites periodiem (pēc projekta izvēles), tās izskata auditori jeb pirmā līmeņa finanšu kontrole, un pēc pozitīva atzinuma projektam izlietotie līdzekļi tiek atmaksāti.

Detalizētāka informācija par šo uzsaukumu ir pielikumā (angļu valodā), kā arī programmas oficiālajā mājas lapā: http://www.estlat.eu