Projekti

Atpakaļ
12.05.2011

Aizsākta jauna iniciatīva – „LMT Liepājai”

Savā jubilejas gadā LMT sadarbībā ar Liepājas pilsētas Domi aizsāk jaunu iniciatīvu – „LMT Liepājai”, kuras mērķis ir sniegt atbalstu Liepājas pilsētai un tās iedzīvotājiem sociāli nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanā.


„LMT Liepājai” ir projektu konkurss, kura galvenais uzdevums ir veicināt sabiedriskās aktivitātes un vides sakārtošanu Liepājas pilsētā un atbalstīt privātpersonu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas Liepājas pilsētas izaugsmei.

 

Konkursā var piedalīties jebkurš Liepājas pilsētas iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa vai nevalstiskā organizācija, kuri vēlas ar savām idejām dot ieguldījumu savas pilsētas attīstībā. 


Konkursa uzvarētāji saņem finansējumu vai līdzfinansējumu savas idejas realizēšanai no 500 LVL līdz 5000 LVL, neieskaitot PVN.


Projektu konkursa norises laiks ir no 2011. gada 10. maija līdz 8. jūlijam, bet pieteikt projektus iespējams līdz 13. jūnija plkst. 12.00 Liepājas pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā.


Detalizētāku informāciju, projektu konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapu, var lejupielādēt:

http://www.liepaja.lv/page/3384