Projekti

Atpakaļ
27.05.2008

EEZ/Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēma „Akadēmiskie pētījumi”

Grantu shēmas "Akadēmiskie pētījumi" mērķis ir sniegt ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā, izglītībā un pētniecībā, atbalstot zinātniskus pētījumus, kā arī veicinot pētniecisku sadarbību un partnerības veidošanu starp Latviju un Eiropas Ekonomikas zonas Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas valstīm – Īslandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju Eiropas Ekonomikas zonas prioritātēs: 

  • Vides aizsardzība, 
  • Ilgtspējīga attīstība, 
  • Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, 
  • Veselība, 
  • Bērni ar īpašām vajadzībām, 
  • Cilvēkresursu attīstība un izglītība. 

Apakšprojektu veidi:

  • fundamentālais pētījums; 
  • lietišķais pētījums. 

Apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – no 12.05.2008. - 12.08.2008.

Apakšprojektu iesniegumus jāiesniedz VA "Akadēmisko programmu aģentūra", nosūtot uz adresi: Blaumaņa 22, Rīga, LV-1011 un elektroniski - eez@apa.lv.

Detalizēta informācija Akadēmisko programmu aģentūras mājas lapā:
http://www.apa.lv/index.php?node=267