Projekti

Atpakaļ
Maija Demitere, 28.12.2023

Projekta "Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade" aktualitātes

Projekta darbs tuvojas noslēgumam – notiek darbs pie projektā plānoto darbību pabeigšanas, lai tiktu sasniegts projekta noteiktais mērķis. Tiek uzstādītas projekta laikā iegādātās iekārtas, turpinās digitālo risinājumu un mācību kursu aprobācija un integrācija ikdienas darbā, top projekta sasniegumu kopsavilkums.

2023. gada 29. novembrī notika projekta koordinatoru un darba grupu pārstāvju tikšanās Transporta un sakaru institūtā.

Projekta pārstāvju kārtējā tikšanās notika Transportu un sakaru institūta telpās. Sākumā Mihails Savrasovs stāstīja par Transporta un sakaru institūtu sadarbībā ar jauno palīgu Robots NAO. Pasākumā piedalījās arī projekta DIGITEKA dalībnieki un bija iespēja uzzināt vairāk arī par viņu projektu, savukārt viņi vairāk uzzināja par projektu AutoRade. Pēc tam sekoja aktīva apaļā galda diskusija  par jauno rīku nozīmi mūsdienu augstākajā izglītībā. Dalībnieku ciemošanās Transportu un sakaru institūtā beidzās ar ekskursiju institūta laboratorijās, kurās varēja aplūkot projekta laikā gūto aprīkojumu.

2023. gada 14. decembrī notika projekta AutoRade noslēguma pasākums Ekonomikas un kultūras augstskolā.

Ilgi gaidītais noslēguma pasākums tika realizēts Ekonomikas un kultūras augstskolā. Dalībniekus uzrunāja augstskolas rektore Oksana Lentjušenkova, izceļot lielisko partneru savstarpēju atbalstu projekta gaitā un vēlmi turpināt sadarbību arī turpmāk. Tālāk tika dots vārds projekta vadītājai Baibai Berovskai, kura dalījās ar projekta plānoto un sasniegto rezultātu kopumu. Vēlāk projekta partneri dalījās ar savu pieredzi, iesaistoties projektā AutoRade, stāstīja par īstenotajām aktivitātēm un sasniegumiem. Noslēgumā tika izvērsta diskusija par nākotnes sadarbību starp partneriem un tālāku attīstību.

2023. gada 20. decembrī notika Projekta "Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade" ID. Nr. 8.2.3.0/22/A/004, rezultātu prezentēšanas pasākums tiešsaistē.

 

MS Teams platformā organizētajā pasākumā interesenti varēja vairāk uzzināt par projekta AutoRade laikā sasniegtajiem rezultātiem, gūt priekšstatu, kādi jauni rīki, platformas un kursi tika izveidoti, kāda ir to nozīme augstskolu kapacitātes palielināšanā, kādas jaunas iespējas paver to izmantošana ikdienā.

Dalībnieki dalījās ar savu pieredzi, izstrādājot jaunās tehnoloģiju iespējas, kas sekmēs studentu spējas sagatavoties mainīgajai radošo industriju videi. Apzināja arī grūtības, ar kurām nācās saskarties projekta darbības laikā, piemēram, nācās iedrošināt jaunos lietotājus izmantot tehnoloģiskās iespējas, apjaušot nedrošību lietošanas uzsākšanas posmā. Tika atzinīgi vērtēts arī radošo laboratoriju papildinājums ar jauno tehnoloģiju iekārtām, lai nodrošinātu jaunu funkcionalitāti, paaugstinātu studiju efektivitāti.

 

Aktivitātes tiek īstenotas ESF projekta “Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade”, ID Nr. 8.2.3.0/22/A/004, ietvaros. Projekta partneri: Ekonomikas un kultūras augstskola, Latvijas Universitāte, Transporta un sakaru institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes augstskola, Liepājas Universitāte, Latvijas Digitālais akselerators, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Valmieras Attīstības aģentūra.

Projekta kopējais budžets ir 1 682 157,84 EUR, tajā skaitā ESF finansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 1 429 834,16 EUR; Valsts budžeta finansējums ir 15% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 252 323,68 EUR. Projekta ieviešanas periods: no 2022. gada  31. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim (14 mēneši).