Projekti

Atpakaļ
05.01.2011

Apgūsti pedagoga kvalifikāciju vai mentordarbību Latvijas Universitātē

Latvijas Universitāte ir uzsākusi īstenot ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001). Projekta mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, kā arī attīstīt un nostiprināt mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.

 

1. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma dos iespēju skolā strādājošiem skolotājiem iegūt pedagoga kvalifikāciju. Studijas tiks piedāvātas divām mērķgrupām:

  • skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas;
  • skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju.

Studiju programma piedāvā apgūt 13 dažādu mācību priekšmetu skolotāju kvalifikācijas. No tām: 

2011.g. pavasara semestrim studentus uzņemsim sekojošos studiju virzienos:

  1.  Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs,
  2. Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs,
  3. Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs,
  4. Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs
  5. Vizuālās mākslas skolotājs,
  6. Sociālo zinību skolotājs.
 

2. Inovatīva profesionālās pilnveides programma (72 stundas) dos iespēju skolotājiem iegūt mentora izglītību, pedagoģiskās prakses vadības, jauno skolotāju atbalsta un pedagoģijas inovāciju ieviešanas jomās. Programma paredz minēto izglītību iegūt vismaz vienam skolas skolotājam, lai katrā Latvijas skolā būtu savs mentors. Pedagogam būtu jābūt skolas virzītam ar vismaz 3 gadu pieredzi, apzinoties darbības virzienus, kādos mentordarbību plānots realizēt.

 

Pedagoga kvalifikāciju no projekta finansējumavarēs iegūt 250 skolotāji, mentordarbību - 875 skolotāji.

Pieteikšanās: 

  • studiju programmai var pieteikties līdz 2011. gada 14.janvārim,
  • mentoru profesionālās pilnveides programmai var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketuprojekta mājas lapā: http://www.skolotajuizglitiba.lu.lv/mentordarbiba/ Mentoru mācības tiks uzsāktas 2011.g. februāra beigās.

 

Sīkāka informācija projekta mājas lapā www.skolotajuizglitiba.lu.lv