Projekti

Atpakaļ
Madara Daudziņa-Šuktere, 25.05.2023

Liepājas Universitātē starptautisku konferenci organizē viesprofesors Dariušs Alimuhameds

Eiropas Sociālā Fonda projektā “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 septembrī darbu uzsāka viesprofesors no Irānas Dariušs Alimuhameds (Dariush Alimohammadi). Viesprofesors pārstāv stratēģisko specializācijas jomu  Inženierzinātnes un tehnoloģija. LiepU D. Alimuhameds strādā Dabas un inženierzinātņu fakultātē un viņa galvenie darba pienākumi ir saistīti ar starpdisciplināra doktora studiju kursa par zinātnisko metodoloģiju izstrādi un docēšanu, kā arī pētniecības darbu izstrādi kopā ar LiepU mācībspēkiem un pētniekiem.

No 1. līdz 3. jūnijam LiepU norisināsies 7. starptautiskā starpnozaru konference “Inovācijas un kreativitāte”, kuras konferences organizācijas komitejas zinātniskais vadītājs ir LiepU projekta Nr. 8.2.2.0/20/I/007 viesprofesors D. Alimuhameds. Viesprofesors stāsta, ka dažādu starptautisku konferenču zinātniskajās un organizācijas komitejās piedalās kopš 2003. gada. Ņemot vērā bagātīgo pieredzi konferenču organizēšanā, šis pienākums nav izaicinošs, tomēr kā jau katras konferences organizēšana, arī šīs konferences īstenošana papildina viesprofesora pieredzi zinātniskās sadarbības jautājumos, komunicējot ar zinātniekiem no Eiropas, Amerikas un Austrālijas.

Viesprofesors D. Alimuhameds projekta ietvaros ir sagatavojis arī zinātnisku materiālu par doktorantūras izaicinājumiem un iespējamām transformācijām nākotnē. “Augstākās izglītības jautājumus pētu un analizēju jau divdesmit trīs gadus. Šis projekts man dod iespēju paplašināt savu skatījumu uz visiem augstākās izglītības aspektiem. Domāju, ka zinātniskais apskats piedāvā skaidru un neordināru redzējumu par doktorantūras studiju un universitāšu nākotni kopumā, ” stāsta D. Alimuhameds.

 

Projekta ietvaros viesprofesors akadēmisko un pētniecisko darbu LiepU veiks līdz š.g. 31. augustam.