Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 14.11.2022

Doktorantes piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē Spānijā

Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 projektā iesaistītās zinātniskā grāda pretendentes izglītības zinātnēs Ivita Pelnēna un Dace Stieģele š.g. 7.-9. novembrī piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē ICERI2022 Seviljā, Spānijā. Dace Stieģele konferences sekcijas “Speciālā izglītība” dalībniekus iepazīstināja ar sadarbībā ar promocijas darba zinātnisko vadītāju prof. Ilzi Miķelsoni, prof. Dinu Betheri un doc. Ingūnu Griškēviču īstenotā pētījuma par studentiem nepieciešamā atbalsta risinājumiem pedagoģiskajā supervīzijā rezultātiem. Savukārt, Ivita Pelnēna sadarbībā ar promocijas darba zinātnisko vadītāju asoc. prof. Arturu Medvecki konferencē prezentēja pētījumu par sociāli emocionālās vides ietekmi uz skolēnu pašvadītu mācīšanos.

Konferences dalībnieces secina, ka dalība konferencē ICERI2022 sniedza iespēju ne tikai dalīties ar sava promocijas pētījuma daļas rezultātiem un diskutēt par tiem, bet arī gūt priekšstatu par lielu dalībnieku skaitu iekļaujošas starptautiskas konferences organizāciju, iespējām un ieguvumiem, kā arī iepazīties ar pētniekiem no vairāk kā 60 pasaules valstīm, viņu īstenotajiem pētījumiem un nodibināt kontaktus turpmākai sadarbībai zinātniskās pētniecības jomā.

Kā iepriekš ziņots, Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 iesaistīti 6 doktorantūras studenti. Projekta ietvaros doktoranti ne tikai izstrādā savus promocijas darbus, bet arī iesaistās LiepU darbā kā pētnieki un lektori.