Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 18.10.2022

Doktorante piedalās konferencē Francijā

Zinātniskā grāda pretendente, Elīna Peina, tikko atbraukusi no starptautiskā studentu simpozija Francijā. 26. un 27. septembrī Parīzē privāto augstskolu centrā “Leonardo de Vinci University Center” norisinājās simpozijs, kurā universitātes studentiem tika sniegta iespēja piedalīties vairākās paneļdiskusijās. Šī universitāte izstrādājusi transversālu izglītības pieeju, kas apvieno dažādas specialitātes, ļaujot studentiem strādāt daudznozaru grupās, vienlaikus turpinot studijas izvēlētajā specialitātē. Lai gan universitātē studiju virzieni galvenokārt orientēti uz inženieriju un vadībzinātni, studiju programmu saturā liels uzsvars tiek likts uz caurviju kompetencēm un starpnozaru prasmēm. Studentiem regulāri tiek organizēti dažādi hakatoni un simpoziji par dažādām ar studijām saistītām un pat nesaistītām tēmām. Šajā simpozijā divu dienu garumā piedalījās vairāki vieslektori ar visdažādākajām diskusiju tēmām. Elīna šajā simpozijā piedalījās ar referātu Contemporary and Future Terminography, pēc kura sekoja paneļdiskusija ar studentiem un citiem dalībniekiem. Referāta laikā klausītāji tika iepazīstināti ar mūsdienu terminoloģijas un terminogrāfijas aktuāliem jautājumiem, kā piemēru salīdzinājumam izmantojot latviešu terminogrāfiju un tās atziņas. Paneļdiskusijas laikā studenti diskutēja par prasmēm, kas nepieciešamas ne tikai tiešsaistes, bet arī drukāto vārdnīcu lietošanā, par elektronisko un drukāto vārdnīcu priekšrocībām un trūkumiem, par terminogrāfijas un citu drukāto resursu nākotni. Diskusijas dalībnieki apsprieda konceptu “lietotājam draudzīga vārdnīca” un tā īpašības.

Šī starptautiskā sadarbība pētniecei devusi iespēju pašas pētījumu aprobēt starptautiskā akadēmiskajā vidē, tāpat šī bijusi brīnišķīga iespēja nodibināt jaunus kontaktus.

Piedalīšanās simpozijā notika ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 atbalstu.