Projekti

Atpakaļ
Anna Priedola, 17.05.2022

Zinātnes un izglītības inovāciju centrs un Liepājas Universitāte aprobē pedagogu neformālās izglītības programmas

16.maijā, tiešsaistes platformā ZOOM, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) komanda aprobēja pirmās pedagogu neformālās izglītības programmas Norvēģijas partneriem un pedagogiem no Jaermuseet reģionālā muzeja.

Projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” ietvaros gan tehnoloģiju koprades telpā Autoru ielā 4/6, gan Dabas mājā tiek izstrādātas neformālās pedagogu izglītības mācības, kuras līdz 2023.gada vasarai norisināsies trīs reizes. ZIIC sadarbībā ar Liepājas Universitātes pētniekiem un mācībspēkiem izstrādātā mācību programmas, lai pedagogi spētu motivēt mūsdienu jauniešus izvēlēties karjeru STEM un vides zinātņu jomās, kā arī attīstīt ekoloģiskāku, ilgtspējīgāku pasaules skatījumu.

Sadarbībā ar Liepājas Universitātes ekspertiem, aizvadītas pedagogu mācības tehnoloģiju koprades telpā par digitālo ražošanu izglītībā. Divu stundu laikā norvēģu partneri no Jaermuseet reģionālā muzeja iepazinās ar ZIIC plānoto Fab Lab konceptu un to, kā tajā ietvertās tehnoloģijas iespējams izmantot izglītības procesā, uzsvaru liekot ne tikai uz iekārtu darbības principu, bet arī uz reālu pielietojumu izglītības satura kontekstā. Iegūtā ekspertu analīze un atgriezeniskā saite ļauj pilnveidot mācību saturu, lai jau augustā īstenotās programmas būtu kvalitatīvas un ar pievienoto vērtību. Liepājas Universitāti nodarbībās pārstāvēja Rohirs Jupeins (Rogier Jupijn), kurš Nīderlandē apguvis tehnoloģiju skolotāja profesiju un ikdienā Liepājā nodarbojas ar digitālām unikālā dizaina ražošanas metodēm.

Savukārt, Dabas mājā attīstītas pedagogu mācības “Ekotehnoloģija vides zinātnes mācību procesa pilnveidei”, kuras ietver dažādas metodes par ekotehnoloģisko mācību pieeju. Papildus Liepājas Universitātes Dabas zinātņu laborante un lektore Sintija Ozoliņa iedvesmoja pedagogus ar aļģu pārstrādes demonstrācijām, demonstrējot, kā no aļģēm iegūt papīru un citus materiālus, kā bioplastmasu. Pedagogu mācībās būs iespēja praktiski darboties un izgatavot dažādus alternatīvos materiālus.

Projektu  “Inovāciju  centra  attīstība  Liepājas  pilsētā” finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas  grantu  programma  “Pētniecība  un izglītība”. Tā  kopējās  izmaksas  ir  986  049  eiro,  no  kurām  754  327,4  eiro  ir  Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,6 eiro  Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  līdzfinansējums.