Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 01.04.2022

Studentu zinātnes un radošuma dienu ietvaros doktoranti prezentē promocijas darbu tēmas

Liepājas Universitātes Studentu zinātnes un radošuma dienu ietvaros piedalījās arī ESF projekta “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” (Nr. 8.2.2.0/20/I/007) doktoranti.

2022. gada 30. martā tiešsaistes pasākumā “Ieskats SAM projekta 8.2.2.0/20/I/007 Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās doktorantu pētījumos” projekta doktoranti iepazīstināja studentus, Liepājas Universitātes (LiepU) pētniekus, mācībspēkus un citus interesantus ar saviem promocijas darba pētījumiem. Pasākumu ietvaros raisījās diskusijas par doktorantu promocijas darbu saistītiem tematiem.

Doktorante Dace Stieģele pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar jau paveikto promocijas darba ietvaros par tēmu “Mākslu terapijas tehnikas pedagoģiskajā supervīzijā studentu akadēmiskās kompetences attīstībai augstākajā izglītība”. Doktorante atzīst, ka veikt pētījumu projekta ietvaros ir lieliska iespēja, jo tas ir papildus stimuls pie jau tā lielās darba slodzes, darboties un virzīties uz priekšu ar pētījumu un darba izstrādi.

Doktorante Elīna Peina, kas pavisam nesen aizstāvējusi disertācijas darba pirmvariantu, dalījās ar savu paveikto tēmā “Mūsdienu latviešu terminogrāfija: galvenās teorētiskās atziņas, situācijas pārskats un daži pragmatikas aspekti”. Pēc E.Peinas prezentācijas raisītajās diskusijās, LiepU zinātnes prorektore atzina, ka LiepU valodniecības nozares kolēģi cer, ka E. Peina pēc grāda iegūšanas varētu strādāt LiepU un vienlaikus piedalīties pie terminoloģijas portāla struktūras izstrādes un tā pilnveides, kas būtu starpdisciplinārs, jo tajā tiktu apvienoti un skaidroti dažādu nozaru termini, kas arī E. Peinas mērķis.

Doktorante Ivita Pelnēna prezentēja savu darbu ar tēmu “Skolotāja pedagoģiskā darbība pašvadītu mācīšanās prasmju pilnveidē pamatskolā”. Raisoties diskusijām, doktorante dalījās ar problēmu, kas radusies Covid-19 ietekmē, jo nav bijusi iespēja doties klātienē, vērot stundas, lai veiktu ar disertācijas darbu saistīto pētījumu. Doktorante cer, ka samazinoties pandēmijas ierobežojumiem, varēs pilnvērtīgi turpināt pētījuma procesu.

Doktorante Jeļena Turlisova klātesošos iepazīstināja ar promocijas darba tēmu “E-studijas un mācību vielas apguve cilvēkiem ar redzes un vizuāli-motorās integrācijas problēmām”. Darba autore sava darba aktualitāti pamato ar to, ka mūsdienu mācību un studiju vide vairs nav skatāma atsevišķi no dažādām elektroniskajām tehnoloģijām, lai izglītības sistēma atbilstu mūsdienu elektroniskā laikmeta tendencēm, kas saskan ar mūsdienu cilvēku “elektronisko” ikdienu.

Projekta vadītāja Madara Šuktere-Daudziņa, strādājot ar doktorantiem ikdienā un noklausieties doktorantu prezentācijas, izsaka gandarījumu, ka šim projektam beidzoties LiepU iegūs sešus spēcīgus nozares speciālistus.