Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 09.03.2022

Doktorante piedalās tiešsaistes konferencē Spānijā

Šī gada 7. un 8. martā Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” (Nr. 8.2.2.0/20/I/007) doktorante Ivita Pelnēna piedalījās 16. ikgadējā starptautiskā tehnoloģiju, izglītības un attīstības konferencē INDEN2002.

Konferences rīkotāji, Starptautiskā tehnoloģiju, izglītības un attīstības akadēmija, ir organizācija, kas nodarbojas ar starptautiskās izglītības un augstskolu sadarbības veicināšanu tehnoloģiju un zinātnes jomā. Organizējot dažādus starptautiskus pasākumus, tā pulcē dažādu pasaules valstu institūcijas, struktūras un organizācijas diskusijām un sadarbībai.

Ivita Pelnēna kopā ar sava promocijas darba zinātnisko vadītāju Dr.paed, asoc.prof. Arturu Medvecki piedalījās konferencē ar prezentāciju “Holistiskā pieeja pašmācības prasmju attīstībā sākumskolas 1. līdz 3. klases skolēniem: gadījuma izpētes piemērs.”

“Konference norisinājās virtuālā konferences vidē, kur bija iespēja gan klausīties tiešsaistes runātājus, gan diskutēt ar dalībniekiem, izmantojot izveidoto virtuālo vidi,” tā iespaidos par konferenci dalās Ivita Pelnēna.

Kā iepriekš ziņots, Eiropas Sociālā fonda projektā “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 iesaistīti 6 doktorantūras studenti. Projekta ietvaros doktoranti ne tikai izstrādā savus promocijas darbus, bet arī iesaistās LiepU darbā kā pētnieki un lektori.