Projekti

Atpakaļ
Līga Spinga, 06.12.2021

ESF projektā “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” nr. 8.2.2.0/20/I/007 darbu uzsāk 4 doktoranti

Kā iepriekš ziņots, 2021. gada 20. jūlijā tika parakstīta Vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Liepājas Universitāti par Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās” Nr. 8.2.2.0/20/I/007 īstenošanu.

2021.gada 1.decembrī uz divpadsmit mēnešiem projektā darbu uzsākuši četri doktoranti, Ivita Pelnēna un Dace Stieģele, pārstāvot doktora studiju programmu zinātniskās darbības jomu Sociālās zinātnes, kā arī Uldis Žaimis un Jeļena Turlisova), pārstāvot doktora studiju programmu zinātniskās darbības jomu Inženierzinātnes un tehnoloģijas.

Projekts paredz stiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, kvalitāti un ilgtspēju doktora studiju programmās, tādējādi nodrošinot jaunu doktorantu iesaisti LiepU akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, nodrošinot iespēju pēc doktora grāda iegūšanas tikt ievēlētiem akadēmiskos amatos un turpināt darba attiecības ar LiepU, lai veicinātu akadēmiskā personāla pēctecību un atjaunotni, kā arī veicinātu sabiedrības izpratni par zinātni.

Projekta laikā doktoranti kā pētnieki tiks iesaisti Izglītības zinātņu institūtā un Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūtā, kur tie nodarbosies ar zinātniski pētniecisko darbību un izstrādās savus promocijas darbus.

Paredzēts, ka 2022. gada februārī darbu projektā uzsāks vēl divi doktoranti studiju programmu zinātniskajā darbības jomā Humanitārās zinātnes un māksla. Uz vakantajām doktorantūras granta vietām šobrīd ir izsludināts atklāts konkurss.

Vēlam veiksmi doktorantiem darba procesā!