Projekti

Atpakaļ
Ērika Lauberga, 11.05.2021

Noslēgušās specializēto mācību moduļa “Dizaina domāšana” nodarbības

Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) ietvarā 2021. gada janvārī tika uzsākta specializēto mācību programma, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību, sadarbības kompetenci ar industriju. Šobrīd LiepU mācībspēki ir veiksmīgi apguvuši jau Otro mācību moduli “Dizaina domāšana”, kura nodarbības norisinājās no 2. marta līdz 27. aprīlim attālināti, tiešsaistes platformā Zoom.

Šo mācību moduli 50 akadēmisko kontaktstundu un 16 patstāvīgā darba stundu apjomā apmeklēja 23 LiepU akadēmiskā personāla pārstāvji, kuri lekcijas LiepU docē stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība. Nodarbības vadīja Čārlzs Bušmanis, viens no dizaina studijas “Design Elevator” dibinātājiem, industriālā dizaina pārstāvis un dizaina konsultants ar pieredzi inovāciju radīšanā, dizaina izglītībā un darbā ar start-up uzņēmumiem. Tāpat nodarbībās tika piesaistīta asistente Elīna Garklāva, kura tulkoja un vadīja praktiskos uzdevumus.

Šajā mācību modulī, praktiski darbojoties dažādās darbnīcās, tika izprasta dizaina domāšana, tās posmi: izpēte, problēmas definēšana, ideju izstrāde, prototipēšana un testēšana. Tāpat uzsvars tika likts uz to, kā dizaina domāšanas elementus LiepU mācībspēki var izmantot darbā ar studentiem. Praktiski darbojoties grupās, tika sagatavoti problēmjautājumi, ar kuriem, izmantojot dizaina domāšanas metodes, LiepU studenti varētu praktiski darboties. Apkopotie mācībspēku aptaujas rezultāti liecina, ka moduļa saturu kopumā ar “labi” vai “teicami” ir novērtējuši 63,6% mācību dalībnieku.

Kā lielākos ieguvumus, apgūstot šo kursu, LiepU pasniedzējas min: tika rosinātas atziņas un pārdomas; izpratne, kā strādāt, pielietojot dizaina domāšanas metodiku; idejas, kā dažādot darbu ar studentiem; iegūta iedvesma un vēlme turpināt dizaina domāšanas procesu savā akadēmiskajā darbā.

Trešais specializēto mācību modulis “Komunikācija un argumentācija” sākās 2021. gada 11. maijā.