Projekti

Atpakaļ
15.04.2021

15. aprīlī VPP 8. apakšprojekta zinātnieku seminārs “Rezultātu gatavība publiskošanai” (atbilstoši plānam un Baltistu kongresam)

  1. Neskatoties uz Covid19 ieviestajiem ierobežojumiem, konstatēti ļoti labi starptautisko konferenču referātu un publikāciju rezultāti.

  2. Konstatējama liela aktivitāte projekta rezultātu publiskošanā IZM,  PII un skolu pārstāvjiem, LZA un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, lekcijās skolotājiem, pedagoģijas, filoloģijas un logopēdijas studentiem vairākās augstskolās.

  3. Pabeigti pirmsskolēnu runas ieraksti Latgalē, Kurzemē un Rīgā, veikts bilingvālu vecāku aptaujas un intervētas ģimenes ar latviešu valodu kā etniskā mantojuma valodu.

  4. Izdots viens mācību metodiskais līdzeklis, gada beigās tiks izdots vēl otrs.

  5. Izstrādāts jauns vidusskolēnu pārspriedumu valodas korpuss, papildināts ārzemju studentu valodas korpuss.

  6. Tiek izstrādāti 2 promocijas darbi, aizstāvēti 3 bakalaura darbi, tiks aizstāvēti vēl 3.

  7. Nolemts: nodrošināt baltistu kongresā valodas apguves sekciju, papildus sagatavot un izdot 2021. gada oktobrī rakstu krājumu, kurā būtu publikācijas saistībā ar prezentācijām Baltistu kongresā.