Projekti

Atpakaļ
Linda Pavītola, 05.03.2021

PSDF ir uzsākusi starptautiska projekta īstenošanu

Sākot ar 2020. gada decembri LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte īsteno Erasmus+ KA2 stratēģisko sadarbības projektu “BEYOND THE LIMITS: DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP VIA CREATIVITY IN SCHOOLS”

(Nr: 2020-1-TR01-KA203-093989). Projekta ilgums: 3 gadi

Projekta pieteicējinstitūcija ir Sakarijas Universitāte (Turcija), ar ko Liepājas Universitātei ir ilgstoša un produktīva sadarbība gan IP īstenošanā, gan Erasmus + student mobilitātē, gan starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanā un vadīšanā. Projekta vadītājs ir prof. Dr. Osmans Titreks.

Projekta galvenais mērķis ir radošu pieeju īstenošana skolēnu un studentu līderības un uznēmējdarbības prasmju attīstīšanā izglītībā. Projekta gaitā paredzēts veikt pētījumu un izstrādāt intensīvo programmu studentiem – topošajiem skolotājiem. Pētījuma rezultātus ir plānots atspoguļot zinātniskajās publikācijās un konferencē.

Projektā iesaistīti partneri no Granādas Universitātes (Spānija), Agoras Universitātes (Rumānija), Koimbras Universitātes (Portugāle), Montfortas Universitātes (Apvienotā Karaliste), Padovas Universitātes (Itālija) un Studiju, kultūras un attīstības centra (Itālija).

No PSDF projektā piedalās prof. L.Pavītola, asoc.prof. J.Grava un prof. I.Miķelsone.