Projekti

Atpakaļ
04.12.2019

LiepU viespasniedzējas piedalās Starptautiskā vides forumā

Trīs viespasniedzējas Olga Anne, Rasa Viederīte (Rasa Viederyte) un Tatjana Paulauskiene no Klaipēdas Universitātes (Lietuvā), kuras šobrīd strādā stratēģiskās specializācijas jomā – “Dabas zinātnes” Liepājas Universitātē (LiepU), šo pirmdien prezentēja LiepU programmas direktorei Lilitai Ābelei savus izstrādātos studiju kursus maģistra līmeņa studiju programmā “Ekotehnoloģijas”.

Olga Anne ir izstrādājusi studiju kursu – “Ekonomisko aktivitāšu vides ietekmes novērtējums” (2 KRP apjomā), Rasa Viederīte – “Industriālā simbioze un klasterizācija” (2 KRP apjomā), bet Tatjana Paulauskiene ir izstrādājusi studiju kursu “Vides Tehnoloģijas” (2 KRP apjomā).

Viespasniedzēja Olga Anne pašreiz pasniedz lekcijas LiepU maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” studentiem, kamēr paredzēts, ka Rasa Viederīte un Tatjana Paulauskiene uzsāks lekciju darbu 2020. studiju gada pavasara semestrī.

Viespasniedzējas nodarbojas arī ar zinātniski pētniecisko darbu stratēģiskās specializācijas jomā “Dabas zinātnes”, no 7. līdz 9. oktobrim ir veiksmīgi uzstājušās Baltijas reģiona valstu XVI starptautiskā Jaunatnes zinātnes un vides forumā “Ecobaltica” Gdaņskā, Polijā ar kopīgu referātu par tēmu “Industriālās simbiozes efektivitātes parametri reģionālās ilgtspējīgas attīstības kontekstā”, kurš izstrādāts kopā ar Lilitu Ābeli.

Lilita Ābele skaidro, ka foruma organizētāji izteica vēlmi organizēt šādu forumu “Ecobaltica” nākamgad Liepājas Universitātē. “Tā būtu laba iespēja un pieredze LiepU studiju virziena “Vides aizsardzība” studentiem un pasniedzējiem piedalīties šāda līmeņa pasākumā.”

Šobrīd viespasniedzēji turpina strādāt pie kopīga raksta par “Industriālo simbiozi un aprites ekonomiku”.

Viespasniedzēju aktivitātes atbalsta ESF projekts "Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības" Nr. 8.2.2.0/18/A/021.

 

Sagatavoja: Sintija Leigute