Projekti

Atpakaļ
25.11.2019

Izstrādāts didaktiskais līdzeklis "Vēro, vērtē, rīkojies"

LiepU vadošā pētniece Agrita Tauriņa VPP "Latviešu valoda" veikto pētījumu ietvaros izstrādājusi didaktisku līdzekli "Vēro, vērtē, rīkojies". Tas ir metodisks līdzeklis pirmsskolai un sākumskolai vērtībās balstītu un drošu uzvedības ieradumu veidošanās veicināšanai. 
Komplekts sastāv no 36 attēliem, uzdodamajiem jautājumiem un metodiskiem norādījumiem, kā ar šiem materiāliem strādāt. Darbs ar šo līdzekli veicinās bērniem pieklājības normu ievērošanu, komunikatīvās kompetences veidošanos, valodas attīstībi, sekmēs izpratni par drošības noteikumu ievērošanu un cilvēku uzvedības normām sabiedriskās vietās.