Projekti

Atpakaļ
12.11.2019

Veiksmīgi aizvadīta “Noslēguma konference” Latvijas-Lietuvas rehabilitācijas speciālistiem Liepājas Universitātē

8. un 9. novembrī Liepājas Universitāte rīkoja “Noslēguma konferenci”, kurā piedalījās rehabilitācijas jomas speciālisti un pieredzējuši vadošie eksperti no Kurzemes reģiona un Šauļu reģiona.

Noslēguma konference norisinājās V-A INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Interprof profesionālās tālākizglītības programmas “Kopīga un starpdisciplināra mūžizglītības programma profesionāļiem darbā ar neiroloģiskas izcelsmes sensomotoriem traucējumiem Nr.LLI-352 (Joint and interdisciplinary long life learning training for professionals working with neuro sensorimotor disorders) ietvaros.

Konferences pirmajā dienā projekta dalībnieki noklausījās Rīgas Stradiņa Universitātes Liepājas filiāles lektores Dinas Berlovienes lekciju “Multiprofesionalitāte rehabilitācijā”, kam sekoja vadošo Kurzemes un Šauļu reģionu ekspertu paneļdiskusija “Multi/starpdisciplināra komandas darba īstenošana rehabilitācijā Lietuvā un Latvijā: pašreizējā situācija – problēmas un izaicinājumi” un projekta aktivitāšu apkopojums, kuru vadīja LiepU Dr. med. asociētā profesore Baiba Trinīte. Savukārt noslēgumā dalībnieki praktiski iesaistījās “World Caffe” (“Pasaules kafejnīca”), kurā analizēja dažādas gadījumu analīzes, kuru rezultātus pēc tam paši prezentēja. Otrajā dienā notika interaktīvie semināri rehabilitācijas telpās par logopēdiju, Montesori terapiju, ergoterapiju un citām terapijām.

Visa projekta laikā, astoņu mēnešu garumā rehabilitācijas speciālisti, kuri ikdienā strādā ar neiroloģiskas izcelsmes sensomotoriem traucējumiem, ir pilnveidojuši savas profesionālās kompetences par dažāda veida rehabilitācijām un apmācīti darbam ar dažādām tehnoloģijām un aprīkojumu, kas palīdzēs izvēlēties un pielāgot pacientam visefektīvāko rehabilitācijas metožu kombināciju, papildinot tradicionālo rehabilitāciju ar netradicionāliem rehabilitācijas elementiem. Drīzumā dalībnieki iegūs sertifikātu ar 64 TIP (LĀPPOS saskaņošanas Nr. 702).

Projekta noslēdzošajā fāzē plānots iegādāties mobilās encefalogrāfijas sistēmas ierīci ar nervu atgriezeniskās saites (NFB) funkciju rehabilitācijai un pētniecības procesiem, kā arī tiks izveidota grāmata ekspertiem par rehabilitācijas apmācību metodiku angļu valodā digitālā formā.

Organizē Liepājas Universitāte un Šauļu Universitāte ar Interreg V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam finansiālu atbalstu.

Foto ŠEIT.