Projekti

Atpakaļ
25.10.2019

Rehabilitācijas speciālisti gūst praktisku ieskatu Delfīnterapijā Klaipēdā

INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gada projekta “Kopīga un starpdisciplināra mūžizglītības programma profesionāļiem darbā ar neiroloģiskas izcelsmes sensomotoriem traucējumiem (Interprof)/ Joint and interdisciplinary long life learning training for professionals working with neuro sensorimotor disorders (Interprof)” ietvaros, realizējot profesionālo tālākizglītības programmu rehabilitācijas jomas profesionāļiem, 23. un 24. oktobrī Liepājas Universitāte organizēja Delfīnterapijas mācību semināru Klaipēdā, Lietuvas Jūras muzeja “Delfinārijā” un “Delfīnterapijas centrā”.

Apmācību seminārs bija paredzēts dažāda veida rehabilitācijas speciālistiem no Kurzemes reģiona, kuri ikmēnesi piedalās šā projekta mācību semināros Liepājas Universitātē, pilnveidojot savas zināšanas un uzzinot jaunākās aktualitātes par dažāda veida terapijām un to izmantošanu ikdienas darbā, strādājot ar dažāda veida neiroloģiskas izcelsmes sensomotoriem traucējumiem.

Projekta dalībnieki sertificētu delfīnterapijas treneru pavadībā iepazinās ar “Delfinārija” un “Delfīnterapijas centra” darbību, uzzināja par delfīnu pozitīvās ietekmes stratēģijām Lietuvas Jūras muzejā, delfīnterapijas juridiskajiem aspektiem un tās izmantošanu neiroloģiskas izcelsmes sensomotoru traucējumu gadījumos, kā arī praktiski varēja analizēt dažāda veida saslimšanas gadījumus un kompleksu rehabilitācijas terapiju pielietojumu, izmantot delfīnterapiju, un izmēģināt delfīnterapijas procesu Delfinārija baseinos kopā ar delfīniem.

Projekta noslēgumā Liepājas Universitāte sadarbībā ar Šauļu Universitāti rīkos “Noslēguma konferenci” projekta dalībniekiem, kurā tiks apkopoti projekta mācību semināru gaitā iegūtie rezultāti no Latvijas un Lietuvas puses, kā arī visiem projekta dalībniekiem izsniegti sertifikāti, kuri ir saskaņoti LĀPPOS, 76 TIP, saskaņošanas Nr.702.

Projekti organizē Liepājas Universitāte un Šauļu Universitāte ar Interreg V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam finansiālu atbalstu.

Foto ŠEIT.


Sagatavoja: Projekta Interprof Kvalitātes vadītāja Sintija Leigute