Projekti

Atpakaļ
11.10.2019

LiepU pasniedzēji turpina apgūt angļu valodu

Arī šajā akadēmiskajā gadā LiepU mācībspēki, kuri universitātē strādā kādā no specializācijas jomām (logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība), turpina apmeklēt profesionālās angļu valodas nodarbības, lai sešu mēnešu laikā intensīvi apgūtu valodu un sasniegtu projektā noteikto angļu valodas zināšanu līmeni. Šobrīd ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība” (Nr. 8.2.2.0/18/I/003) atbalstu angļu valodu pilnveido divas mācībspēku grupas.

Viena mācībspēku grupa 2019. gada pirmajā pusgadā, izmantojot LiepU finansējumu, uzlaboja iepriekšējos dzīves periodos iegūtās angļu valodas zināšanas, lai sasniegtu nepieciešamo zināšanu līmeni. Tagad – no 2019. gada 9. septembra minētā grupa turpina mācīties valodu jau augstākā līmenī.

Visas LiepU docētājas, kuras arī šajā studiju gadā turpina apgūt angļu valodu, min, ka var just, ka mācības paliek grūtākas, arī laika ir ļoti maz, lai patstāvīgi apgūtu valodu no tiem materiāliem, kurus dod pasniedzēji. Taču visas ir optimisma pilnas turpināt valodas apguvi un sasniegt projektā paredzēto zināšanu līmeni.

Uzziņai: angļu valodas nodarbības vada SIA “PURE Academy” angļu valodas pasniedzēji. Minētā profesionālās tālākizglītības iestāde ir izvēlēta saskaņā ar izsludināto LiepU iepirkumu: “Profesionālās angļu valodas mācības studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” mācībspēkiem”.

 

Informāciju sagatavoja Ērika Lauberga.