Projekti

Atpakaļ
15.07.2019

Dalība EDULEARN19 konferencē

Projekta “Pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības zinātnē veicināšana Liepājas universitātē” (1.1.1.5/18/I/018) ietvaros, kas sniedz finansiālu atbalstu, lai veicinātu starptautisko sadarbību pētniecībā un zinātnē, no 1. līdz 3. jūlijam Liepājas Universitātes pētnieces Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Anita Jansone un Ilva Magazeina bija devušās uz 11. starptautisko konferenci EDULEARN19, kas notika Palma de Mallorca, Spānijā. Ikgadējā konference veltīta izglītības un jaunu mācīšanās tehnoloģiju jautājumiem. EDULEARN ir viena no lielākajām starptautiskajām izglītības konferencēm mācībspēkiem, pētniekiem, un izglītības nozares speciālistiem, lai prezentētu savus projektus un dalītos zināšanās par mācību metodēm un izglītības inovācijām. Konferencē piedalījās ap 700 dalībnieki no 75 valstīm. Universitātes pētnieces konferencē piedalījās ar rakstu un stenda referātu par studiju procesa vizualizāciju Moodle platformā.

Dalība konferencēs dod iespēju pētniekiem izplatīt pētījumos iegūtās zināšanas, iegūt informāciju par jaunākajiem pētījumiem un aktualitātēm kā arī veidot jaunus sadarbības kontaktus turpmākajiem pētījumiem un starptautiskiem pētniecības projektiem.