Projekti

Atpakaļ
26.08.2019

Dalība konferencē EDULEARN2019

VPP "Latviešu valoda" apakšprojekta "Latviešu valodas apguve" pētnieces Dace Markus, Tija Zīriņa un Ingēra Tomme-Jukēvica piedalījās starptautiskajā konferencē EDULEARN2019, nolasot trīs referātus par latviešu valodas apguves pētījuma rezultātiem.

.