Projekti

Atpakaļ
22.05.2019

Viespasniedzējas no Lietuvas izstrādā jaunu starptautisku studiju programmu LiepU

Trīs viespasniedzējas no Klaipēdas Universitātes Lietuvā - Tatjana Paulauskiene, Olga Anne un Rasa Viederyte projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās - dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 ietvaros šobrīd strādā Liepājas Universitātē kā mācībspēki un intensīvi strādā pie studiju kursu satura kopīgai starptautiskai maģistra studiju programmai “Ekotehnoloģijas” angļu valodā, piesaistot  vides jomas speciālistus.

Plānots, ka no šī gada septembra viespasniedzējas lasīs jaunos studiju kursus “Industriālā simbioze un klasterizācija”, “Ekonomiskās aktivitātes ietekmes uz vidi novērtējums” un “Vides tehnoloģijas” LiepU maģistra studiju programmas “Ekotehnoloģijas” studentiem, taču jaunā studiju programma varētu tikt atvērta pēc pusotra gada.

Projekta ietvaros paredzēts, ka katra viespasniedzēja piedalīsies arī divās starptautiskās konferencēs ar saviem zinātniskajiem pētījumiem par videi aktuālām problēmām – “19. Starptautiskā daudznozaru zinātniskā Geo konference SGEM 2019”, kas norisināsies Bulgārijā (28. jūnijs – 7. jūlijs) un Liepājas Universitātes 3.  starptautiskā starpnozaru konferencē “Inovācijas un kreativitāte” (6. jūnijs – 8. jūnijs).

Viespasniedzējas zinātnisko pētījumu rezultātus publiskos vairāku zinātnisko konferenču rakstu krājumos.

LiepU maģistra studiju programmas direktore Lilita Ābele skaidro: “Viespasniedzējas ar inženiera izglītību ir nenovērtējams atbalsts programmas uzlabošanai. Mums ir bijušas auglīgas diskusijas, ir viedokļu dažādība, tomēr rezultāts ir sasniegts – studiju kursi programmā kļūst aizvien interesantāki un mūsdienīgāki.”