Projekti

Atpakaļ
15.04.2019

Tikšanās par SAM 8.2.1. projektu

SAM 8.2.1. projekta ietvaros 25. aprīlī paredzēts klātienes darba seminārs Liepājas Universitātē par jauno studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs”, “Pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs” un “Logopēdija” izstrādi. Mērķis - izvērtēt starpposma rezultātus un strādāt pie jomu satura izstrādes.

Seminārs ar darba devējiem: 12:30-14:30, 303. telpā; darbs grupās pie studiju jomu satura izstrādes: 14:15 - 18:00, 243.,303. un 308. telpā.

Savukārt, 25. aprīlī LiepU norisinās 11. starptautiskā zinātniskā konference “Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā” – esat aicināta/-s pievienoties. Vairāk info: https://izi-izglitiba.liepu.lv/lv

Lūgums apstiprināt savu dalību darba seminārā līdz 19. aprīlim, rakstot - paula.dille@liepu.lv.

Publikācija izveidota 2019. gada 15. aprīlī.