Centri

Mākslas pētījumu laboratorija

Mākslas pētījumu laboratorija ir izveidota 2006. gada 1. novembrī kā Liepājas Universitātes Humanitārās fakultātes pētniecības struktūrvienība. Tās mērķis ir izveidot stabilu zinātniski pētniecisko bāzi un attīstīt pētījumu projektus humanitāro zinātņu nozares "Māksla" apakšnozarē "Jauno mediju māksla".

 

Ceļā uz šo mērķi esam sev izvirzījuši uzdevumus:

  • Nodrošināt zinātniski pētniecisko darbību mākslas nozarē, veicot starpdisciplinārus pētījumus jauno mediju mākslā un kultūrā,

  • Īstenojot inovāciju ienākšanu jauno mediju mākslas jomā un izglītībā, panākt studiju un zinātnisko mākslas pētījumu starptautiski atzītu kvalitāti,

  • Uzlabot mācībspēku zinātnisko kvalifikāciju un studentu pētījumu prasmes jauno mediju mākslas jomā,

  • Aktīvi strādāt pie zinātnieku, studentu un ikviena interesenta savstarpējās komunikācijas uzlabošanas.

 

MPLab sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC un Kultūras un informācijas centru K@2 (līdz 2008. gadam), kā arī rezidenču centru SERDE, elektroniskās mākslas un mediju centru E-LAB un biedrību A.S.T.E. (Art, Science, Technology, Education) veido jauno mediju mākslas izglītību Liepājā, paralēli tam tiecoties arī uzlabot izpratni sabiedrībā par jaunajiem medijiem un to specifiku. Desmit gadu darbības laikā ir izveidota pilna cikla studiju programma "Jauno mediju māksla", kuras absolventi un doktorantūras studenti aktīvi nodarbojas ar mākslas pētniecību un jauno mediju mākslas izstāžu un izglītojošu pasākumu organizēšanu Liepājā, Latvijā un ārzemēs, palīdzot sasniegt MPLab mērķi.

MPLab apmeklētājiem pieejama, iepriekš sazinoties ar laboratorijas darbiniekiem.

LiepU Mākslas pētījumu laboratorija
vadītājas v.i. Mg.art. Anna Priedola
Pers. mob. tālr.: 27832477
anna.priedola@liepu.lv

Adrese: Kūrmājas prospekts 13,
Liepāja, LV-3400 
Tālr.:  +371 29175201
e-pasts: mplab@liepu.lv
www.mplab.lv

Rasa Šmite: rasa.smite@rixc.org
Maija Demitere: maija.demitere@liepu.lv
Pēteris Riekstiņš: peteris.riekstins@liepu.lv