Padomes

Promocijas padomes

LiepU Promocijas padomes

VALODNIECĪBA UN LITERATŪRZINĀTNE

Zinātniskais grāds
Vārds, uzvārds

Amats promocijas padomē

Darba vieta un amats

Dr.philol.
Jānis Sīlis

Padomes priekšsēdētājs,
LZP eksperts

Ventspils Augstskola,
profesors

Dr.philol.
Inga Kaija

Padomes locekle,
LZP eksperte

Rīgas Stradiņa universitāte, docente
LU Matemātikas un informātikas institūts, pētniece

Dr.habil.philol.
Benedikts Kalnačs

Padomes loceklis,
LZP eksperts

Liepājas Universitāte, profesors
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, vadošais pētnieks

Dr.philol.
Linda Lauze

Padomes locekle,
LZP eksperte

Liepājas Universitāte,
profesore, vadošā pētniece

Dr.habil.philol.
Dace Markus

Padomes locekle,
LZP eksperte

Liepājas Universitāte,
profesore, vadošā pētniece

Dr.philol.
Anna Vulāne

Padomes locekle,
LZP eksperte

Latvijas Universitāte,
profesore

Dr.philol.
Ieva Ozola

Padomes sekretāre

Liepājas Universitāte,
asociētā profesore, pētniece

 

IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES

Zinātniskais grāds
Vārds, uzvārds

Amats promocijas padomē

Darba vieta un amats

Dr.paed.
Arturs Medveckis

Padomes priekšsēdētājs,
LZP eksperts

Liepājas Universitāte,
asociētais profesors

Dr.paed.
Inta Klāsone

Priekšsēdētāja vietniece,
LZP eksperte

Liepājas Universitāte,
profesore

Dr.paed.
Pāvels Jurs

Padomes loceklis,
LZP eksperts

Liepājas Universitāte,
profesors

Dr.paed.
Linda Pavītola

Padomes locekle,
LZP eksperte 

Liepājas Universitāte,
profesore

Ph.D
Lāsma Latsone

Padomes locekle,
LZP eksperte

Liepājas Universitāte,
asociētā profesore

Dr.paed.
Jana Grava

Padomes sekretāre

Liepājas Universitāte, asociētā profesore

IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES (apstiprināta LiepU Senāta sēdē 23.05.2022.)

    

        

Apstiprinātas LiepU Senāta sēdē 30.06.2020.