Bibliotēka

Atpakaļ
26.03.2020

LNB nodrošina attālinātu piekļuvi digitālajiem resursiem

Latvijas Nacionālā bibliotēka, MK izsludinātās valsts ārkārtas situācijas laikā, piedāvā attālināti izmantot digitālos resursus un e-pakalpojumus.

Tiešsaistes abonētās ārvalstu datubāzes (EBSOScienceDirectScopusProquest Dissertation and Thesis OnlineBibliorossicaCambridge Journals OnlineCredo ReferenceEmeraldEncyclopaedia Britannica Academic EditionDawsonera e-grāmatas): https://ej.uz/LNB_datubazes

Lai iegūtu individuālo piekļuvi (ja tādas vēl nav) tiešsaistes datubāzēm, LNB lasītājiem, kuriem ir lasītāja karte, jāaizpilda iesniegums https://ej.uz/LNB_iesniegums  un ieskenētā vai nofotografētā veidā jānosūta uz konsultants@lnb.lv

LNB lasītāju reģistrācija attālināti: https://lasitajs.lnb.lv (lasītāja karti varēs saņemt pēc 14. aprīļa, bet ID numurs piekļuvei resursiem tiks nosūtīts uzreiz).