Bibliotēka

Atpakaļ
01.11.2017

EBSCO datubāzu apmācību seminārsCeturtdien, 9. novembrī, otrās lekcijas laikā no 10:00 līdz 11:40 227. auditorijā Liepājas Universitātes bibliotēka aicina mācībspēkus un studentus piedalīties EBSCO datubāzu apmācību seminārā. Īpaši aicināti pēdējo kursu studenti, kuriem ir aktuāla noslēguma darbu izstrāde.

Semināra saturā: EBSCO platformas daudzveidīgās meklēšanas un atrasto rezultātu izmantošanas iespējas, e-grāmatu lejupielāde un lietošana dažādās ierīcēs, jaunumi EBSCO datubāzu saturā, atbildes uz interesentu jautājumiem.

EBSCO ir daudznozaru e-grāmatu (aptuveni 78 000 e-grāmatas dažādās zinātņu nozarēs), e-žurnālu (aptuveni 12 500 pilnā teksta, to skaitā 7 300 zinātniski recenzētie žurnāli) un citu e-resursu datubāzu platforma, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm. EBSCO ir ietvertas e-grāmatas un žurnāli no dažādām izdevniecībām: Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis Group, BioMed Central, Brill Academic Publishers, Bentham Science Publishers u.c.