Nav noteikts

Atpakaļ
08.09.2016

Aicinājums jaunajiem zinātniekiem

Liepājas Universitāte uzsāk pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi, kopā ar citām Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām īstenojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” pasākumu “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.


Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu (vairāk –  Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumi Nr. 50, pieejami: ŠEIT.


Projektu priekšatlases 1. kārtai līdz šā gada 15. oktobrim Liepājas Universitātē var iesniegt Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā 5 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa. Atbalsts paredzēts pētījumiem Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, kā arī Liepājas Universitātes specializācijas jomu attīstībā. Priekšatlases nolikums un tā 1. pielikumus2. pielikums3. pielikums4. pielikums un 5. pielikums.


Pieteikumus gaidām elektroniski (sūtot uz e-pasta adresi: guna.puce@liepu.lv), klātienē (iesniedzot Liepājas Universitātē, Lielajā ielā 14, 214. telpā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00) vai pa pastu (Lielā iela 14, Liepāja LV 3401, Latvija, ar norādi – “Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei”) no 2016. gada 12. septembra līdz 15. oktobrim.


Priekšatlasei iesniegtos projektus vērtēs LiepU rektora apstiprināta vērtēšanas komisija. Atbalstītie jauno zinātnieku projekti tiks virzīti pētniecības pieteikumu starptautiskai novērtēšanai un atlasei Valsts izglītības attīstības aģentūrā.  


Par projektu vairāk sk. Valsts izglītības attīstības aģentūras interneta vietnē: ŠEIT.


Zinātnes prorektore Ieva Ozola