Vasaras uzņemšana 2020./ 2021. studiju gadā

Iestājpārbaudījumu plāns 2020.gada uzņemšanā

Liepājas Universitātes pilna un nepilna laika pamatstudiju un maģistrantūras studiju programmu konsultāciju un iestājpārbaudījumu grafiks 2020. gada vasaras uzņemšanai

 

Lejupielādēt grafiku

 

Pilna un nepilna laika pamatstudijas

Studiju programma

Iestājpārbaudījumu komisija

Iestājpārbaudījuma veids

Konsultāciju laiki

Iestājpārbaudījumu laiki

Trešdiena, 05.08.2020.

Trešdiena,

05.08.2020.

Ceturtdiena, 06.08.2020.

Ceturtdiena,

06.08.2020.

Dizains

 

Inteta Klāsone

Herberts Erbs

Nora Vilmane

 

Kompozīcija (portfolio prezentācija)

plkst. 10.00

Lielā iela 14,

225. telpa

plkst. 11.00 – 15.00

Lielā iela 14,

225. telpa

 

 

Jauno mediju māksla

Dzintra Vīriņa

Pēteris Riekstiņš

Anna Priedola

Kompozīcija (portfolio prezentācija)

plkst. 11.00

(attālināti, izmantojot platformu Microsoft Teams)

 

 

plkst. 11.00 – 16.00

Kūrmājas prosp.13,

010.telpa

-----

Eiropas valodu un kultūras studijas

Elita Balčus

Linda Gaile

Pārrunas vācu valodā

plkst. 11:00

Lielā iela 14,

329. telpa

 

 

plkst. 12.00 – 13.30

Lielā iela 14,

320. telpa

 

-----

Inese Veisbuka

Inga Bliska

Pārrunas franču valodā

 

plkst. 12.00 – 13.30

Lielā iela 14,

320A. telpa

 

----

Marina Novika

Valentīna Kaļiņina

 

Pārrunas krievu valodā

 

plkst. 12.00 – 13.30

Lielā iela 14,

323. telpa

 

-----

Linda Gaile

Agata Babina

Pārrunas spāņu valodā

plkst. 12.00 – 13.30

Lielā iela 14,

320. telpa

 

 

 

Skolotājs (integrētais bakalaurs)

Komisijas strādā paralēli:

Linda Pavītola

Jana Grava

Santa Striguna

Pārrunas; Mutisks un rakstisks pārbaudījums

 

Papildpārbaudījums (pārrunas), ja vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm

plkst. 10.00

Lielā iela 14, 327. telpa

plkst. 10.00

Plkst. 12.00 – 16.00

Lielā iela 14, 327. telpa

 

Plkst. 12.00 – 14.00

Lielā iela 14, 327. telpa

 

Sākumizglītības skolotājs

Pirmsskolas skolotājs (1.līmeņa skolotājs)

Ārija Kolosova

Vineta Pole

Helēna Vecenāne

Pārrunas; Mutisks un rakstisks pārbaudījums

Papildpārbaudījums (pārrunas), ja vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm

plkst. 10.00

Lielā iela 14, 229. telpa

Plkst. 12.00 – 16.00

Lielā iela 14, 229. telpa

 

 

Logopēdija

Gundega Tomele

Baiba Trīnīte

Māra Domiceviča

Pārrunas; Mutisks un rakstisks pārbaudījums

 

 

Papildpārbaudījums (pārrunas), ja vidējā atzīme ir zemāka par 7 ballēm

Pārrunas: plkst. 11.00

Lielā iela 229 . telpa

Plkst. 13.00 – 17.00

Lielā iela 229 . telpa

Reflektanti, kuriem vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanai nepieciešamās gada atzīmes latviešu valodā un literatūrā, var kārtot LiepU iestājpārbaudījumu latviešu valodā

Diāna Laiveniece

Linda Lauze

Sandra Okuņeva

Latviešu valoda

-------

plkst. 10.00 – 11.45

Kūrmājas prosp.13, 201. telpa

-----

-----

 

 

Pilna un nepilna laika maģistrantūra

Studiju programma

Iestājpārbaudījumu komisija

Iestājpārbaudījuma veids

Konsultāciju laiki

Iestājpārbaudījumu laiki

Līgumu slēgšana

Pirmdiena, 10.08.2020.

Pirmdiena,

10.08.2020.

Otrdiena, 11.08.2020.

Trešdiena,

11.08.2020.

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

 

Rasa Šmite

Maija Demitere

Krista Dintere

Mākslas pētījuma pieteikuma maģistra darbam prezentācija un

Portfolio prezentācija

 

plkst. 10.00

Kūrmājas prosp.13,

010. telpa

 

plkst.12.00 – 15.00

Kūrmājas prosp.13,

010. telpa

 

 

Rakstniecības studijas

Zanda Gūtmane

Diāna Laiveniece

Linda Zulmane

Pārrunas

plkst. 12.00

Lielā iela 14,

320. telpa

plkst. 12.30 – 15.00

Lielā iela 14,

320. telpa

 

 

Informācijas tehnoloģija

 

Anita Jansone

Dzintars Tomsons

Guntars Būmans

Pārrunas un referāts

plkst. 11.00

Lielā iela 14,

(attālināti, izmantojot platformu Microsoft Teams)

 

plkst. 12.00 – 14.00

Lielā iela 14,

426a. Telpa

(attālināti, izmantojot platformu Microsoft Teams)

 

 

Ekotehnoloģijas

Roberts Jūrmalietis

Viesturs Kalniņš

Lilita Ābele

Rakstisks pārbaudījums un

pārrunas

 

-----

plkst. 11.00 – 14.00

Liela iela 14,

229. telpa

 

 

 

Mūzikas terapija

 

Mirdza Paipare

Olga Blauzde

Līga Enģele

Klavierspēle un vokālā improvizācija un pārrunas

 

-------

plkst. 14.00 – 16.00

Lielā iela 14,

121. telpa

 

 

Izglītības zinātnes

Pāvels Jurs

Linda Pavītola

Alīda Samusēviča

Rakstisks pārbaudījums un pārrunas

plkst. 10.00

Lielā iela 229. telpa

plkst. 11.00 – 14.00

Liela iela 229. telpa

 

 

 

Vadības zinības

Uldis Zupa

Māra Zeltiņa

Diāna Līduma

Referāts

-------

Referāti iesniedzami vienlaicīgi kopā ar dokumentiem

Karjeras konsultants

Ilze Miķelsone

Svetlana Lanka

Jana Grava

Referāts

-------

Referāti iesniedzami vienlaicīgi kopā ar dokumentiem

Sociālais darbs

Alīda Samuceviča

Svetlana Lanka

Santa Striguna

Referāts

-------

Referāti iesniedzami vienlaicīgi kopā ar dokumentiem