Vasaras uzņemšana 2020./ 2021. studiju gadā

Uzņemšanas plāns maģistrantūrā

Studējošo uzņemšana 2020./2021. studiju gadā Liepājas Universitātē maģistrantūrā

Pieteikšanās studijām:

  1. Reflektantu pieteikšanās Liepājas Universitātē no 7. jūlija līdz 17. jūlijam; un/ vai elektroniski, izmantojot saikni

e.liepu.lv/magistrantura

 

 

Konsultācijas; Iestājpārbaudījumi; rezultātu paziņošana; līgumu slēgšana:

 

20. līdz 24. jūlijam.