Vasaras uzņemšana 2020./ 2021. studiju gadā

Uzņemšanas plāns maģistrantūrā

Studējošo uzņemšana 2020./2021. studiju gadā Liepājas Universitātē maģistrantūrā

Pieteikšanās studijām:

  1. Reflektantu pieteikšanās Liepājas Universitātē no 27. jūlija līdz 7. augustam; un/ vai elektroniski, izmantojot saikni

    e.liepu.lv/magistrantura

 

 

Konsultācijas:

Iestājpārbaudījumi: 

Rezultātu paziņošana:

Līgumu slēgšana:

 

10.augustā

10.augustā

11.augustā

11.-14.augustam plkst.14.00