Vasaras uzņemšana 2020./ 2021. studiju gadā

Uzņemšanas plāns pamatstudijās

Pieteikšanās studijām:

1) Reflektanti uzsāk elektronisko pieteikšanos studijām, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, no 13. jūlija līdz 2. augustam;

2) Reflektanti ierodas uzņemšanas punktos apstiprināt pieteikumus un uzrādīt dokumentus pieteikšanās studijām no 27. jūlija līdz 3.augustam.

 

Konsultācijas:

 

4. augustā.

Iestājpārbaudījumi:

4., 5., 6., 7. augustā.

Eksāmenu rezultātu ievade un apstiprināšana sistēmā 8. augustā līdz plkst. 12.00.

 

Rezultātu paziņošana:

Konkursa 1.kārtas noslēgums un rezultātu paziņošana 8. augustā no plkst. 14.00 portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņā un elektroniskajā vēstulē.

 

Konkursa 2.kārtas noslēgums un rezultātu paziņošana 11. augustā pēc plkst. 17.00 portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņā un elektroniskajā vēstulē.

 

 

Reģistrēšanās studijām (līgumu slēgšana):

1) Pirmās kārtas reflektanti ar 1. prioritāti slēdz līgumus par studijām 10. augustā no plkst. 9.00 līdz 16.00; 11. augustā no plkst. 9:00 līdz 16.00

2) Pārējie reflektanti apstiprina vai atsaka dalību konkursa 2. kārtai no 10. augusta līdz 11. augusta plkst. 16.00 portālā www.latvija.lv;

3) Pēc konkursa 2. kārtas noslēguma reflektanti līgumus par studijām slēdz 12.,13. augustā no plkst. 9.00 līdz 16.00; 14. augustā no plkst. 9.00 līdz 14.00