Vasaras uzņemšana 2020./ 2021. studiju gadā

Uzņemšanas plāns pamatstudijās

Pieteikšanās studijām:

1) Reflektantu elektroniskā pieteikšanās studijām, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, notiek no 30. jūnija līdz 14. jūlijam;

2) Reflektantu pieteikšanās studijām uzņemšanas punktos no 7. jūlija līdz 14.jūlijam;

3) Reflektantu dokumentu uzrādīšana un pieteikuma apstiprināšana uzņemšanas punktos no 7.jūlija līdz 14. jūlija plkst. 16.00.

 

Konsultācijas:

 

15. jūlijā.

Iestājpārbaudījumi:

15., 16., 17. jūlijā.

Eksāmenu rezultātu ievade un apstiprināšana sistēmā 17. jūlijā līdz plkst. 15.00.

 

Rezultātu paziņošana:

Konkursa 1.kārtas noslēgums un rezultātu paziņošana 17. jūlijā no plkst. 16.00 portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņā un elektroniskajā vēstulē.

 

Konkursa 2.kārtas noslēgums un rezultātu paziņošana 21. jūlijā pēc plkst. 17.00 portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņā un elektroniskajā vēstulē.

 

 

Reģistrēšanās studijām (līgumu slēgšana):

1) Pirmās kārtas reflektanti ar 1. prioritāti slēdz līgumus par studijām 20. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 16.00; 21. jūlijā no plkst. 9:00 līdz 16.00

2) Pārējie reflektanti apstiprina dalību konkursa 2. kārtai no 17. jūlija plkst. 16.00 līdz 21. jūlija plkst. 16.00 portālā www.latvija.lv;

3) Pēc konkursa 2. kārtas noslēguma reflektanti līgumus par studijām slēdz 22.,23. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 16.00; 24. jūlijā plkst. 9.00 līdz 14.00